045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelmanberends.nl

Bijzonder curator

De rechter kan een bijzondere curator benoemen bij een ‘belangenconflict’ tussen het kind en zijn ouders of voogd. Zo’n belangenconflict kan er zijn als de ouders onderling een conflict hebben, of als het kind zelf een conflict heeft met zijn ouders of voogd. U kunt...

Afstammingsrecht erkenning en vaderschap

erkenning Wanneer een kind in een huwelijk wordt geboren, dan is de echtgenoot van de moeder op grond van de wet automatisch juridisch vader. Als de ouders niet getrouwd zijn, dan heeft het kind, juridisch gezien, nog geen vader. Als de moeder toestemming geeft aan de...

Ontheffing/ontzetting uit het ouderlijk gezag

Ontheffing uit het ouderlijk gezag kan plaats vinden als de ouder wel voor het kind wil zorgen, maar daartoe niet goed in staat is. Ontzetting uit het ouderlijk gezag gebeurt als de ouder misbruik maakt van de ouderlijke macht of als er sprake is van grove...

Uithuisplaatsing

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens een ondertoezichtstelling (OTS) thuis wonen. De gezinsvoogd of de Raad voor de Kinderbescherming kunnen de kinderrechter verzoeken om uw kind uit huis te plaatsen. De reden hiervoor kan zijn dat de gezinsvoogd of de Raad...

Ondertoezichtstelling OTS

Bij ernstige opvoedings- of gedragsproblemen bij jongeren kan door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling (OTS) worden verzocht. Dat is een ingrijpende maatregel. Door de ondertoezichtstelling krijgen ouders namelijk een...