045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelmanberends.nl

Consumentenrecht

Consumenten zijn in de Nederlandse en Europese wetgeving extra beschermd. Dat heeft vaak consequenties ter zake de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden, mogelijkheden tot (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst, etc. etc.

 

HUURRECHT WOONRUIMTE

Wij treden veelvuldig op in huurkwesties voor woonruimte. Dat is zowel op het gebied van achterstallige huur, alsook op het gebied van onderhoud en huurbeëindiging.

 

HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTE

Wij treden eveneens veelvuldig op in huurkwesties voor bedrijfsruimte. Ook hier gaat het merendeels over achterstallige huur en – voortijdige – beëindiging van de huur, al dan niet met indeplaatsstelling en problemen met de onderhoudstoestand van het gehuurde.

 

ARBEIDSRECHT

Wat zijn de rechten en verplichtingen van de werkgever en werknemer, hoe zit het met loon of verlof en wat zijn de rechten en verplichtingen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het arbeidsrecht houdt zich bezig met de betrekkingen tussen werknemers en werkgevers, zoals ontslagrecht, contractonderhandelingen en medezeggenschapsrecht. 

Wij adviseren werkgevers bij zowel het opstellen van arbeidscontracten, onderhandelingen, procedures als reorganisaties en veranderingen in cao’s.

Werknemers kunnen bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld ontslag in de proeftijd, ontslag via de kantonrechter of het UWV, contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd of kwesties rondom uw CAO, ontslag op staande voet of loonvorderingen.

 

KOOPRECHT

Regelmatig treden wij op in koop- en verkoopkwestie van roerend en onroerend goed. Meestal zijn er gebreken in de nakoming en uitvoering van de overeenkomst. Heb ik wel gekregen wat ik had willen kopen, of hoe zit het met garantie, wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing, onder welke omstandigheden kan ik annuleren of opzeggen, etc. etc.

U kunt alle kwesties aan ons voorleggen, wij staan u graag bij.