Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg – Brunssum https://www.daemenpoelmanberends.nl Advocaten en mediators te Brunssum Limburg Thu, 06 Feb 2020 15:02:11 +0000 nl hourly 1 TARIEVEN EN KOSTEN MEDIATION https://www.daemenpoelmanberends.nl/tarieven-en-kosten-mediation/ Thu, 06 Feb 2020 15:02:11 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1195   Verzekering Het kan zijn dat u een polis hebt waarin mediation vergoed wordt. In dat geval komen de kosten van de mediation voor rekening van uw verzekeraar. U hebt altijd de vrije keuze om een bij u passende mediator uit te zoeken en niet in te gaan om een aanbod van de verzekeraar.   […]

Het bericht TARIEVEN EN KOSTEN MEDIATION verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
 

 1. Verzekering

Het kan zijn dat u een polis hebt waarin mediation vergoed wordt.

In dat geval komen de kosten van de mediation voor rekening van uw verzekeraar.

U hebt altijd de vrije keuze om een bij u passende mediator uit te zoeken en niet in te gaan om een aanbod van de verzekeraar.

 

 1. Subsidie

Indien uw inkomen laag is (voor alleenstaanden over het jaar 2020 als het fiscaal jaarinkomen over 2018 lager was dan € 27.900,00 en voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen als u over 2018 een fiscaal jaarinkomen had van lager dan € 39.400,00), dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde mediation en dat betekent dat Nederlandse Staat de kosten van de mediation betaalt en u een eigen bijdrage krijgt opgelegd van € 55,00 bij de lagere en € 109,00 bij de hogere inkomens.

Zie op de pagina formulieren het formulier ‘eigen bijdrage gefinancierde rechtshulp 2020’ en/of www.rvr.org.

 

 1. Uurtarief

Het uurtarief bedraagt € 150,00, excl. 21% BTW voor beide partijen tezamen.

 

 1. Duo-mediation

Als twee mediators van ons kantoor een duo-mediation of een overlegmediation doen dan bedraagt het gezamenlijk honorarium € 200,00 excl. 21% BTW voor beide partijen tezamen.

Als er een co-mediator betrokken is, die in opleiding is, dan wordt voor deze co-mediator geen kosten berekend.

 

Het bericht TARIEVEN EN KOSTEN MEDIATION verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
TARIEVEN EN KOSTEN ADVOCATEN https://www.daemenpoelmanberends.nl/tarieven-en-kosten-advocaten/ Thu, 06 Feb 2020 14:59:54 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1191   Verzekering   Het kan zijn dat u een polis hebt waarin de kosten van rechtsbijstand vergoed worden. In dat geval komen de kosten voor rekening van uw verzekeraar. U hebt altijd de vrije keuze om een bij u passende advocaat uit te zoeken en niet in te gaan op een aanbod van de verzekeraar. […]

Het bericht TARIEVEN EN KOSTEN ADVOCATEN verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
 

 1. Verzekering

 

Het kan zijn dat u een polis hebt waarin de kosten van rechtsbijstand vergoed worden.

In dat geval komen de kosten voor rekening van uw verzekeraar.

U hebt altijd de vrije keuze om een bij u passende advocaat uit te zoeken en niet in te gaan op een aanbod van de verzekeraar.

 

 1. Subsidie

 

Indien uw inkomen laag is (voor alleenstaanden over het jaar 2020 als het fiscaal jaarinkomen over 2018 lager was dan € 27.900,00 en voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen als het fiscaal jaarinkomen over 2018 lager was dan € 39.400,00), dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtshulp en dat betekent dat de Nederlandse staat de kosten van de advocaat betaalt en u een eigen bijdrage krijgt opgelegd van € 203,00 bij de lagere inkomens en € 853,00 bij de hogere inkomens.

In het personen- en familierecht ligt de laagste eigen bijdrage op € 353,00 en de hoogste eigen bijdrage op € 881,00.

Bij verwijzing door het Juridisch Loket volgt er een korting op de eigen bijdrage van € 55,00.

Zie op de pagina formulieren het formulier ‘eigen bijdrage gefinancierde rechtshulp 2020’ en/of www.rvr.org.

 

 1. Uurtarief

 

Als geen ander soort tarief is overeengekomen, wordt het uurtarief toegepast op basis uurtarief x het aantal gewerkte uren.

De gewerkte uren worden geregistreerd in tijdseenheden van zes minuten.

Het basis uurtarief bedraagt € 200,00.

Dit basistarief geldt bij zaken van onbepaalbare (d.w.z. niet op een exact omschreven geldbedrag terug te voeren) waarde en bij een belang van meer dan € 14.000,00.

Op het basis uurtarief worden kortingen toegepast bij een op geldbedrag waardeerbaar belang en wel als volgt:

 • Bij een belang minder dan € 3.500,00 bedraagt het uurtarief € 140,00;
 • Bij een belang tussen € 3.500,00 en € 7.000,00 bedraagt het uurtarief € 160,00;
 • Bij een belang tussen € 7.000,00 en € 14.000,00 bedraagt het uurtarief € 180,00;
 • Bij een belang vanaf € 14.000,00 bedraagt het uurtarief € 200,00.

 

 1. Kosten letselschadeadvocaat?

 

Indien aansprakelijkheid erkend wordt of is, vallen deze kosten ook onder uw schade en dient deze vergoed te worden door de aansprakelijke partij. U kunt ons dan ook vrijwel steeds kosteloos inschakelen bij erkenning van aansprakelijkheid. Indien aansprakelijkheid nog niet vaststaat wordt tijdens het eerste gratis gesprek uitgelegd wat het kostenaspect zou kunnen zijn

 

 1. Incassotarief

 

Bij een invordering van een geldbedrag wordt het incassotarief toegepast op basis no cure no pay. Dat betekent dat bij niet incasseren geen honorarium verschuldigd is en alleen gemaakte kosten worden doorberekend.

Bij wel incasseren wordt het tarief als volgt opgebouwd:

 • Over de eerste geïncasseerde € 3.000,00 15%;
 • Over het meerdere tot € 6.000,00 10%;
 • Over het meerdere tot € 15.000,00 8%;
 • Over het meerdere tot € 60.000,00 5%;
 • Over het meerdere boven € 60.000,00 3%.

Onder het geïncasseerde bedrag wordt ook verstaan het bedrag dat, nadat door ons aangemaand is, rechtstreeks aan opdrachtgever wordt betaald.

Het incassotarief is van toepassing bij daadwerkelijke incassozaken en dat zijn zaken waarbij door de debiteur geen verweer wordt gevoerd.

Als debiteur al dan niet binnen de procedure verweer voert dan gaat het incassotarief over op het bovenvermelde uurtarief.

Het bericht TARIEVEN EN KOSTEN ADVOCATEN verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Onze mediators https://www.daemenpoelmanberends.nl/onze-mediators/ Thu, 06 Feb 2020 14:54:26 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1183 Jo Daemen (zie ook de pagina ‘over ons’) is al meer dan 40 jaar advocaat en mediator, gespecialiseerd in echtscheidingsmediation, scheidingsmediation, familiemediation op de gebieden van omgang, contact, kinderalimentatie, partneralimentatie, ouderlijk gezag en hoofdverblijf, strafmediation, zakelijke mediations en arbeidsmediation. Hij is geregistreerd als registermediator van de MfN en scheidingsmediator van de vereniging Familie Advocaten Scheidingsbemiddelaars […]

Het bericht Onze mediators verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Jo Daemen (zie ook de pagina ‘over ons’) is al meer dan 40 jaar advocaat en mediator, gespecialiseerd in echtscheidingsmediation, scheidingsmediation, familiemediation op de gebieden van omgang, contact, kinderalimentatie, partneralimentatie, ouderlijk gezag en hoofdverblijf, strafmediation, zakelijke mediations en arbeidsmediation.

Hij is geregistreerd als registermediator van de MfN en scheidingsmediator van de vereniging Familie Advocaten Scheidingsbemiddelaars (vFAS).

Hij staat in voor zowel juridische als de emotionele situaties en voor de belangen van de betrokken kinderen. Hij treedt al jaren op als bijzonder curator, dit is iemand die door de rechtbank wordt benoemd ter bescherming van de belangen van een minderjarige.

 

Solange Poelman (zie ook de pagina ‘over ons’) is al meer dan 10 jaar advocaat en mediator, gespecialiseerd in echtscheidingsmediation, scheidingsmediation, familiemediation op de gebieden van omgang, contact, kinderalimentatie, partneralimentatie, ouderlijk gezag en hoofdverblijf, strafmediation en op het gebied van de jeugdbescherming. Zij is MfN registermediator.

Hierdoor heeft zij alle kennis en ervaring in huis om de communicatie weer op gang te brengen en partijen te helpen bij het vinden van een oplossing.

Het bericht Onze mediators verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
MEDIATION BRUNSSUM PARKSTAD LIMBURG ZUID-LIMBURG https://www.daemenpoelmanberends.nl/mediation-brunssumparkstad-limburgzuid-limburg/ Thu, 06 Feb 2020 14:51:37 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1180 Kantoor In principe vindt de mediation plaats in het kantoor van de mediators aan de Prins Hendriklaan 167 te Brunssum. Op locatie Desgewenst kan de mediation plaatsvinden op de door u gekozen locatie. Dat kan op uw bedrijf zijn of bij u thuis. Vindt de mediation plaats buiten Zuid-Limburg, dan wordt overleg gevoerd over een […]

Het bericht MEDIATION BRUNSSUM PARKSTAD LIMBURG ZUID-LIMBURG verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Kantoor

In principe vindt de mediation plaats in het kantoor van de mediators aan de Prins Hendriklaan 167 te Brunssum.

Op locatie

Desgewenst kan de mediation plaatsvinden op de door u gekozen locatie. Dat kan op uw bedrijf zijn of bij u thuis. Vindt de mediation plaats buiten Zuid-Limburg, dan wordt overleg gevoerd over een reisurenvergoeding.

Strafmediation

Strafmediations vinden altijd plaats in de mediationkamer van de betreffende rechtbank.

Het bericht MEDIATION BRUNSSUM PARKSTAD LIMBURG ZUID-LIMBURG verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Co-mediation, duo-mediation en overlegmediation https://www.daemenpoelmanberends.nl/co-mediation-duo-mediation-en-overlegmediation/ Thu, 06 Feb 2020 14:49:07 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1177 Bij duo-mediation vindt het overleg plaats met twee mediators. Voor duo-mediation wordt gekozen: Als partijen dat wensen; Bij complexe zaken; Bij situaties met grote spanningen; Als er veel partijen bij de mediation betrokken zijn; Als er een keuze voor een mannelijke en een vrouwelijke mediator gemaakt wordt. Vaak wordt duo-mediation co-mediation genoemd. De co-mediator is […]

Het bericht Co-mediation, duo-mediation en overlegmediation verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Bij duo-mediation vindt het overleg plaats met twee mediators.

Voor duo-mediation wordt gekozen:

 • Als partijen dat wensen;
 • Bij complexe zaken;
 • Bij situaties met grote spanningen;
 • Als er veel partijen bij de mediation betrokken zijn;
 • Als er een keuze voor een mannelijke en een vrouwelijke mediator gemaakt wordt.

Vaak wordt duo-mediation co-mediation genoemd.
De co-mediator is echter in principe als starter bij de mediations aanwezig teneinde praktijkervaring op te doen.

Bij overlegmediation hebben beide partijen ieder een eigen mediator en vinden de gesprekken plaats met de partijen en de twee mediators.

Een bekende vorm hiervan is overlegscheiding oftewel Collaborative Divorce, waarbij de beide mediators tevens advocaat moeten zijn en dat zijn onze mediators ook!

Het bericht Co-mediation, duo-mediation en overlegmediation verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Strafmediation https://www.daemenpoelmanberends.nl/strafmediation/ Thu, 06 Feb 2020 14:47:04 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1174 Bij een strafzaak moet de beslissing van de rechter voldoen aan vergelding, preventie en genoegdoening voor het slachtoffer. Dat lukt lang niet altijd en het slachtoffer heeft niet meer zelf de regie want die wordt overgenomen door het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Bij een succesvolle strafmediation lukt dat wel. Strafmediation heeft tot doel: Emotioneel […]

Het bericht Strafmediation verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Bij een strafzaak moet de beslissing van de rechter voldoen aan vergelding, preventie en genoegdoening voor het slachtoffer.

Dat lukt lang niet altijd en het slachtoffer heeft niet meer zelf de regie want die wordt overgenomen door het Openbaar Ministerie en de rechtbank.

Bij een succesvolle strafmediation lukt dat wel.

Strafmediation heeft tot doel:

 • Emotioneel herstel, bijvoorbeeld in de vorm van excuses krijgen, vertrouwen krijgen, onveiligheid- en angstgevoelens verwerken;
 • Onbeantwoorde vragen beantwoord krijgen;
 • Materieel herstel, bijvoorbeeld in de vorm van schadevergoeding.

U kunt hiervoor bij ons terecht, wij zijn hierin gespecialiseerd!

Het bericht Strafmediation verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Zakelijke mediation https://www.daemenpoelmanberends.nl/zakelijke-mediation/ Thu, 06 Feb 2020 14:45:44 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1171 Een zakelijk conflict kan bestaan in conflicten tussen twee of meer ondernemingen of tussen een onderneming en een consument. U kunt een zakelijk conflict uitprocederen, maar dat kost veel tijd en geld en de uitkomst kan zwart/wit zijn, dus wellicht totaal anders als dat u zich had voorgesteld met alle kosten van dien. Zakelijke mediation […]

Het bericht Zakelijke mediation verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Een zakelijk conflict kan bestaan in conflicten tussen twee of meer ondernemingen of tussen een onderneming en een consument.

U kunt een zakelijk conflict uitprocederen, maar dat kost veel tijd en geld en de uitkomst kan zwart/wit zijn, dus wellicht totaal anders als dat u zich had voorgesteld met alle kosten van dien.

Zakelijke mediation heeft tot doel:

 • Het zakelijke conflict uit de wereld helpen;
 • In een vroeg stadium;
 • Tegen lage kosten;
 • En met behoud van de relatie.

We hebben een jarenlange ervaring op het gebied van zakelijke conflicten en wij staan u dan ook graag bij.

Het bericht Zakelijke mediation verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Gang van zaken bij mediation https://www.daemenpoelmanberends.nl/gang-van-zaken-bij-mediation/ Thu, 06 Feb 2020 14:44:41 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1168 Bij scheidingsmediation en familiemediation worden alle gesprekken en overige contacten altijd tezamen gevoerd. Bij arbeidsmediation, strafmediation en zakelijke mediation vindt eerst een gesprek plaats met respectievelijk werkgever, dader en het grootste bedrijf en daarna met respectievelijk de werknemer, het slachtoffer en het kleinste bedrijf of de consument. Als tijdens die gescheiden gesprekken blijkt dat beide […]

Het bericht Gang van zaken bij mediation verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Bij scheidingsmediation en familiemediation worden alle gesprekken en overige contacten altijd tezamen gevoerd.

Bij arbeidsmediation, strafmediation en zakelijke mediation vindt eerst een gesprek plaats met respectievelijk werkgever, dader en het grootste bedrijf en daarna met respectievelijk de werknemer, het slachtoffer en het kleinste bedrijf of de consument. Als tijdens die gescheiden gesprekken blijkt dat beide partijen bemiddelbaar zijn, dan volgt daarna een of meerdere gezamenlijke gesprekken.

Tijdens de eerste gesprekken wordt een mediationovereenkomst (bij strafmediation een startersovereenkomst genaamd) gesloten, waarin de belangrijke aspecten vrijwilligheid en geheimhouding worden geregeld.

In eerste instantie wordt vastgesteld wat de problemen zijn of wat de reden van het conflict is, dan wordt naar oplossingen gezocht en als die zijn gevonden wordt het resultaat vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, waarin bindende regels worden getroffen.

Het bericht Gang van zaken bij mediation verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Mediation hoofdverblijf https://www.daemenpoelmanberends.nl/mediation-hoofdverblijf/ Thu, 06 Feb 2020 14:43:28 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1165 Ouders kunnen conflicten krijgen over de vraag bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben. Procederen is dan het uiterste middel. In het belang van de kinderen is mediation de aangewezen weg! Daarom kunnen wij met toestemming van beide ouders ook met de kinderen praten om met hen te bespreken welke oplossing zij voor zich zien, […]

Het bericht Mediation hoofdverblijf verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Ouders kunnen conflicten krijgen over de vraag bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben.

Procederen is dan het uiterste middel.

In het belang van de kinderen is mediation de aangewezen weg! Daarom kunnen wij met toestemming van beide ouders ook met de kinderen praten om met hen te bespreken welke oplossing zij voor zich zien, zodat hun mening ook in de mediation kan worden meegenomen.

Het bericht Mediation hoofdverblijf verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Mediation ouderlijk gezag https://www.daemenpoelmanberends.nl/mediation-ouderlijk-gezag/ Thu, 06 Feb 2020 14:41:06 +0000 https://www.daemenpoelmanberends.nl/?p=1162 Soms moeten ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben beslissingen nemen voor hun kinderen, waar ze samen niet uit komen. Conflicten hierover grijpen diep in en in het belang van de kinderen is een mediation om deze problemen uit te spreken en te regelen het meest aangewezen middel. Met toestemming van beide ouders kunnen wij […]

Het bericht Mediation ouderlijk gezag verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>
Soms moeten ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben beslissingen nemen voor hun kinderen, waar ze samen niet uit komen.

Conflicten hierover grijpen diep in en in het belang van de kinderen is een mediation om deze problemen uit te spreken en te regelen het meest aangewezen middel.

Met toestemming van beide ouders kunnen wij ook met de kinderen praten om met hen te bespreken wat zij ervan vinden.

Aarzel dan niet en neem dan contact met ons op, wij zijn hierin gespecialiseerd!

Het bericht Mediation ouderlijk gezag verscheen eerst op Daemen Poelman Berends Advocaten Limburg - Brunssum.

]]>