045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelmanberends.nl

Bij ernstige opvoedings- of gedragsproblemen bij jongeren kan door Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling (OTS) worden verzocht. Dat is een ingrijpende maatregel.

Door de ondertoezichtstelling krijgen ouders namelijk een beperking van het gezag over hun kind opgelegd. Zij verliezen dus niet het gehele gezag. De beperking van het gezag bij ondertoezichtstelling houdt in dat de gezinsvoogd zich ook gaat bemoeien met de opvoeding van het kind.

De rechter zal het verzoek tot ondertoezichtstelling behandelen op een rechtszitting. Hier kunnen alle partijen (dus ook de ouders) hun standpunten naar voren brengen.

Wanneer u het met een (voorgenomen) maatregel tot OTS niet eens bent, kunt u ons benaderen om hiertegen verweer te voeren.