045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelmanberends.nl

Ontheffing uit het ouderlijk gezag kan plaats vinden als de ouder wel voor het kind wil zorgen, maar daartoe niet goed in staat is.

Ontzetting uit het ouderlijk gezag gebeurt als de ouder misbruik maakt van de ouderlijke macht of als er sprake is van grove verwaarlozing of mishandeling van het kind.

Een ontzetting is zwaarder dan een ontheffing, en meestal gebeurt dit niet vrijwillig.

Normaal gesproken krijgt een gezinsvoogdij-instelling dan het gezag over het kind. Het kind zal dan niet meer bij de ouders blijven wonen, maar bijvoorbeeld bij een pleeggezin. De ouders raken dan ook hun beslissingsbevoegdheid kwijt over het kind.

Ontheffing kan alleen verzocht worden door de Raad voor de Kinderbescherming en het openbaar ministerie. Uiteraard kun je hier als ouder verweer tegen voeren.

 

Dreigt er ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag?

Raadpleeg dan een gespecialiseerd advocaat van Daemen Poelman Berends advocaten & mediators. Wij hebben jarenlange ervaring met jeugdzaken en helpen u graag.