045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelmanberends.nl

Wat is het?

Indien er sprake is van strijd tussen ouders over zaken die de kinderen aangaan, zoals omgang of contact, afspraken met betrekking tot school(keuze), met betrekking tot medische aangelegenheden, zowel fysiek als psychisch, financiële zaken met betrekking tot de kinderen, enz.
Het is de bedoeling dat de ouders komen tot een regeling over de discussiepunten en zo’n regeling wordt in een overeenkomst vastgelegd en die overeenkomst noemen we ouderschapsplan of zorgregelingsplan.

Waarom?

Kinderen kunnen ernstig lijden onder problemen tussen de ouders en de veranderde gezinssituatie na scheiding.
Ouderschapsmediation heeft tot doel om ouders als ouders bij elkaar te brengen en concrete afspraken te laten maken voor de toekomst.

Hoe kan een ouderschapsmediation opgestart worden?

Door een afspraak te maken met een gespecialiseerd familiemediator.

Wat is de gang van zaken tijdens een ouderschapsmediation?

De mediator voert uitsluitend gezamenlijke gesprekken en zal op enig moment concepten opstellen voor een ouderschapsplan of een zorgregelingsovereenkomst.
Nadat deze concepten goed zijn bekeken en beoordeeld wordt tot ondertekening overgegaan.
Als er al een procedure bij de rechtbank loopt kan aan de rechtbank verzocht worden de overeenkomst in de beschikking op de te nemen maar ook als er geen procedure loopt kan toch de rechtbank verzocht worden het plan te bekrachtigen.

Is de mediation vrijwillig, vertrouwelijk en geheim?

Bij aanvang van de mediation zal een mediationovereenkomst worden getekend waarin vertrouwelijkheid wordt afgesproken en geheimhouding van hetgeen in vertrouwen is meegedeeld.
Er komt alleen maar naar buiten hetgeen beide partijen nadrukkelijk wensen.
Aan de mediation wordt vrijwillig deelgenomen, zodat partijen aan niets gebonden worden totdat aan het einde van de mediation de slotovereenkomst is getekend.
Dat betekent dat u zich in een veilige situatie bevindt.

Gratis kennismaking en algemene informatie?

U kunt een afspraak maken voor een gratis gesprek van een half uur waarin u kennis kunt maken met de mediator en algemene informatie kunt krijgen.
U bent na dit gesprek geheel vrij om de opdracht wel of niet te geven.

Wat kost een ouderschapsmediation?
Indien u mediation hebt meeverzekerd in een rechtsbijstandverzekering is de mediation wellicht geheel gratis.
Indien u slechts een beperkt inkomen hebt (2022: maximaal inkomen in het jaar 2020 voor een eenoudergezin van € 41.600,00 en voor een alleenstaande van € 29.400,00) behoeft u slechts een eigen bijdrage te voldoen van € 58,00 respectievelijk € 115,00.
Als u het zelf moet betalen dan wordt er een uurtarief berekend van € 150,00 excl. BTW voor beide partijen tezamen. Ieder betaalt de helft.
Het kan zijn dat een het uurtarief moet voldoen en de ander slechts een eigen bijdrage.
Gemiddeld zal de mediation vijf à zeven uur duren.
Als er een verzoek naar de rechtbank moet worden gestuurd dan komt er nog griffierecht bovenop.

Waar vindt de ouderschapsmediation plaats?

Naar uw keuze op kantoor of bij u thuis.

Wie is de mediator?

mr. J.G.M. (Jo) Daemen, bijna 45 jaar mediator en advocaat en in die periode vele honderden rechtbankzaken en mediations verricht, onafhankelijk en partijdig, gespecialiseerd familierechtmediator en lid van de vFAS (vereniging FamilieAdvocaten en Scheidingsbemiddelaars) en gecertificeerd mediator aangesloten bij de MFN (Mediation Federatie Nederland).