045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelmanberends.nl

mr. J.G.M. (Jo) Daemen

 

Ervaring

Mr. Daemen is al meer als 40 jaar advocaat en mediator.

Hij is zeer ervaren zowel op juridisch gebied als op het gebied van omgaan met mensen.

Hij legt thans het accent van zijn werk op mediations, bemiddeling tussen partijen waarbij zijn ervaring tot zeer goede resultaten leidt.

 

Specialismen in mediation

 • Familiemediation, omvattende echtscheidingsmediation, scheidingsmediation, mediation ontbinding geregistreerd partnerschap en mediation beëindiging samenwoning/samenleving, omgang, contactregeling, ouderlijk gezag, kinderalimentatie, partneralimentatie en afstammingsrecht
 • Zakelijke mediation, omvattende mediation tussen bedrijven onderling of bedrijf en consument
 • Arbeidsmediation tussen werkgever en werknemer
 • Strafmediation tussen dader en slachtoffer

Specialismen in advocatuur

 • Familierecht, zie hierboven bij familiemediations
 • Zakelijk recht, met name handelsrecht, contractrecht en incasso’s
 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht

 

Opleiding

 1. Daemen heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Nijmegen en is in 1979 beëdigd als advocaat en toen meteen gestart als zelfstandig advocaat.

Van meet af aan treedt hij op voor twee partijen, toentertijd noemde men dat bemiddeling of gemeenschappelijke verzoeken, later kwam voor bemiddeling het woord mediation in de plaats en ontstonden er allerlei formele zaken en heeft hij zich laten registreren als mediator en heeft hij in de loop der jaren de specialisatieopleidingen voltooid op de gebieden van echtscheidingsrecht, scheidingsrecht, familierecht, arbeidsrecht en strafrecht.

 

Lidmaatschap beroepsverenigingen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS)
 • Lid van de Mediation federatie Nederland (MfN)
 • Stichting Bijzonder Curator Nederland (stichting BCN)
 • Lid van de vereniging incassoadvocaten (via)

 

Rechtsgebiedenregister

 1. Daemen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het rechtsgebied personen- en familierecht geregistreerd.

Hiermee is hij verplicht jaarlijks op dit gebied opleiding te volgen.

Ook als mediator is hij jaarlijks verplicht opleiding te volgen, niet alleen op juridisch gebied maar ook middels vaardighedencursussen en intervisie.

J.G.M. (JO) DAEMEN

Advocaat - Mediator, Daemen Poelman Advocaten & Mediators

mr. S.C.H. (Solange) Poelman

 

Ervaring

Mr. Poelman is advocaat sinds 2006. Ze is zeer deskundig en behandelt zaken op het gebied van het familierecht, en met name het jeugdrecht, jeugd/ en volwassenstrafrecht en uitkeringsproblemen op het gebied van sociale zekerheid en sociale voorzieningen.

Mr. Poelman is eveneens mediator.

 

Specialismen

 • Strafrecht
 • Penitentiair recht
 • Jeugdrecht (strafrechtelijk en civielrechtelijk)
 • Echtscheiding
 • Verbreking samenwoning
 • Kinder- en partneralimentatie
 • Omgang
 • Ouderlijk gezag
 • Ondertoezichtstelling (OTS)
 • Uithuisplaatsing
 • Jeugdstrafrecht
 • Volwassenen strafrecht
 • Procedures in het kader van bijstandsuitkering, WAO-uitkering, WIA-uitkering, WW-uitkering

Jeugdrecht advocaat

Mr. Poelman staat bekend als uitstekend jeugdrecht advocaat. Zij gaat nauwkeurig te werk zij denkt in creatieve oplossingen. In haar praktijk behandelt ze verschillende soorten zaken zoals ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing, waarbij zij de ouders van minderjarigen bijstaat.

Ze treedt ook op voor minderjarigen. Het gaat om jongeren die dreigen te worden opgenomen in een instelling voor gesloten jeugdzorg, maar ook als minderjarigen ervan worden verdacht dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd.  Minderjarigen zijn kwetsbaar en daarom is gespecialiseerde bijstand absoluut noodzakelijk.

Daarnaast treedt zij op als bijzonder curator, waarbij zijn adviezen geeft in het belang van het kind.

Als mediator is zij gespecialiseerd in familiemediations, zoals bij echtscheiding, verbreking samenwoning, alimentatie, omgang etcetera. Zij spreekt dan ook met de minderjarige als ouders daarmee instemmen.

 

 

Opleiding 

Mr. Poelman heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. In 2006 is zij beëdigd tot advocaat. Sinds 2012 is zij werkzaam als zelfstandige.

In 2018 heeft zij de opleiding tot mediator en familierechtmediator afgerond. In 2018 heeft zij eveneens de opleiding tot strafmediator voltooid.

 

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA)
 • Lid van Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Stichting Bijzonder Curator Nederland (Stichting BCN)

 

Rechtsgebiedenregister

Mr. Poelman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van  advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Personen- en familierecht
 • Jeugd civiel recht
 • Jeugdstrafrecht
 • Strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 

S.C.H. (SOLANGE) POELMAN

Advocaat - Mediator, Daemen Poelman Advocaten & Mediators

mr. C.C. (Carolien) Berends

 

Ervaring

Mr. Berends is advocaat sinds 2006. Vanaf het begin van haar carrière heeft zij zich vooral gespecialiseerd en toegelegd op de behandeling van letselschadezaken en arbeidszaken. Zij doet dit met veel passie, betrokkenheid en deskundigheid. Verder kunt u bij haar terecht voor uw vragen op het gebied van het verbintenissenrecht, beschermingsbewind en WSNP (schuldsanering).

Specialismen

Letselschade

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht voor dieren
 • Aansprakelijkheidsrecht voor opstallen
 • Affectieschade
 • Arbeidsongevallen
 • Asbest
 • Beroepsziekten
 • Geboorteletsel
 • Geweldsmisdrijf
 • Letselschade en overlijdensschade
 • Medische (kunst)fouten
 • Productaansprakelijkheid
 • Reisverzekering
 • Schadevergoeding
 • Shockschade
 • Second opinion
 • Smartengeld
 • Sport en spel
 • Vakantieongevallen
 • Verkeersongevallen
 • Verzekeringsrecht
 • Voeging benadeelde partij
 • WAM
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Whiplash
 • WAO-uitkering, WIA-uitkering, WW-uitkering

Arbeidsrecht

 • Advies
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Loonsanctie
 • Loonvordering
 • Ontslag
 • Ontslag op staande voet
 • Transitievergoeding
 • Werkgeversaansprakelijkheid

Opleiding 

Mr. Berends heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht, afgerond in 2004. In 2006 is zij beëdigd tot advocaat en sinds 2016 heeft zij de overstap gemaakt om te starten als zelfstandig advocaat bij Daemen Poelman Berends advocaten & mediators.

In 2008 heeft zij succesvol de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie afgerond.

In 2019 is zij gestart met de specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie. In juni 2020 zal zij deze opleiding kunnen afronden en mag zij zich een volwaardig letselschadespecialist noemen.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen

 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • Aspirant-lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten

Rechtsgebiedenregister

Mr. Berends heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van  advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Letselschade

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 Achtergrond

Mijn wortels in Zuid-Limburg zijn terug te vinden tot ongeveer het jaar 1600. Vanaf begin 1900 zijn de voorouders van mijn oma (Berends) in Brunssum te vinden, vooral afkomstig van de families Hanssen en Eggen. Mijn overgrootvader Cornelis Berends werkte als ploegbaas op de Staatsmijn Hendrik. Mijn opa Albert Berends was als medewerker van de melkinrichting “De Mijnstreek” een goede bekende in Brunssum maar vooral om zijn jarenlange inzet voor de turnvereniging “Olympia Brunssum” (nu Don Bosco Olympia Combinatie). Daarvoor heeft hij de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en de Culturele Plaquette van de gemeente Brunssum mogen ontvangen.

En nu is het mijn beurt om een steentje bij te dragen aan de Brunssumse gemeenschap.

 

C.C. (CAROLIEN) BERENDS

Advocaat, Daemen Poelman Advocaten & Mediators