045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur advocaten@daemenpoelman.nl

Mr. Daemen is sinds 1979 advocaat en gekwalificeerd MFN-register mediator. Hij houdt zich met name bezig met het familierecht, het contractrecht, o.a. op de gebieden huur, koop en arbeid en het handelsrecht middels bedrijfsadvisering, debiteurenbeheer en incasso’s.

Voor nadere informatie over zijn persoon wordt verwezen naar de LinkedIn en Facebook pagina’s.

J.G.M. (JO) DAEMEN

Advocaat - Mediator, Daemen Poelman Advocaten & Mediators

Mr. Poelman is sinds 2006 advocaat en mediator en houdt zich met name bezig met het familierecht, o.a. op de gebieden echtscheiding, verbreking samenwoning, kinder- en partneralimentatie, omgang, ouderlijk gezag, uithuisplaatsing, het jeugd- en volwassenen strafrecht en uitkeringsproblemen op het gebied van de sociale zekerheid en de sociale voorzieningen.

Voor verdere informatie over haar wordt verwezen naar de LinkedIn en Facebook pagina’s.

S.C.H. (SOLANGE) POELMAN

Advocaat - Mediator, Daemen Poelman Advocaten & Mediators

Mr. Berends is sinds 2006 advocaat. Zij is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht en letselschade. Tevens kunt u bij haar terecht voor  vragen op het gebied van consumentenrecht, contractenrecht en huurrecht.

Voor verdere informatie over haar wordt verwezen naar de LinkedIn en Facebook pagina’s.

C.C. (CAROLIEN) BERENDS

Advocaat, Daemen Poelman Advocaten & Mediators

ADVOCATEN & MEDIATORS

 

ADVOCATEN

  • Advocaten komen enkel op voor het belang van de cliënt.
  • Zij zijn gespecialiseerd in de juridische kant van een probleem.
  • Zij adviseren en zo nodig procederen.
  • Zij proberen eerst altijd een geschil in der minne te regelen.

Naast goede juridische kwaliteiten, dient de advocaat te beschikken over goede sociale en contactuele eigenschappen. Wij zijn van mening dat wij u het bovenstaande kunnen bieden.

 

MEDIATORS

Mediators bemiddelen onafhankelijk tussen twee partijen. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen, die een conflict proberen op te lossen via een door hun zelf gekozen oplossing. De mediator zorgt dat partijen in gesprek blijven, doch heeft zelf geen inhoudelijke inbreng, tenzij beide partijen daarom vragen.

De door partijen bereikte oplossing wordt door de mediator vastgelegd in een waterdichte overeenkomst, een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, waarbij uiteraard de kwaliteit van advocaat zijn erg belangrijk is.

Belangrijke elementen bij mediation zijn de onafhankelijkheid van de mediator, de geheimhoudingsplicht van alle partijen, het onverplichte, vrijwillige karakter van de mediation en de deskundige vastlegging in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation kost veel minder tijd dan een tegenspraakzaak en wordt door partijen emotioneel ook veel beter gedragen, nu zij immers zelf gezamenlijk tot de oplossing van het probleem hebben gekozen.

Van mediation moet worden onderscheiden bemiddeling. Bij mediation probeert de mediator mensen in gesprek te brengen en te houden en een mediator doet in principe geen voorstellen voor een oplossing, die moeten uit de partijen zelf komen. Bij bemiddeling kan de bemiddelaar zelf allerlei compromisvoorstellen aanreiken en is daardoor directer dan mediation.

Mediation kan in verschillende vormen voorkomen, naast de gewone mediation is het mogelijk om een mediation online aan te gaan en kan er ook overlegscheiden, oftewel collaberative divorce, plaatsvinden, waarbij in overleg wordt getreden om de scheiding te regelen zonder rechtszaak maar anders dan bij mediation daarbij beide partners wel ieder hun eigen advocaat aan tafel hebben.