045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelmanberends.nl

PARTNERALIMENTATIE

Er bestaat een recht op partneralimentatie bij echtscheiding gedurende een periode van in principe 12 jaar vanaf inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Als er sprake is van een huwelijk zonder kinderen dat korter heeft geduurd dan vijf jaar, dan is de partneralimentatieplicht in principe even lang als de duur van het huwelijk.

Alimentatie berekenen is een ingewikkelde kwestie en wij zijn daarin gespecialiseerd.