ConsumentenrechtConsumenten zijn in de Nederlandse en Europese wetgeving extra beschermd. Dat heeft vaak consequenties ter zake de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden, mogelijkheden tot (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst, etc. etc. HUURRECHT...

Lees meer