045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur info@daemenpoelmanberends.nl

 

 1. Verzekering

 

Het kan zijn dat u een polis hebt waarin de kosten van rechtsbijstand vergoed worden.

In dat geval komen de kosten voor rekening van uw verzekeraar.

U hebt altijd de vrije keuze om een bij u passende advocaat uit te zoeken en niet in te gaan op een aanbod van de verzekeraar.

 

 1. Subsidie

 

Indien uw inkomen laag is (voor alleenstaanden over het jaar 2022 als het fiscaal jaarinkomen over 2020 lager was dan € 29.400,00 en voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen als het fiscaal jaarinkomen over 2020 lager was dan € 41.600,00), dan kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtshulp en dat betekent dat de Nederlandse staat de kosten van de advocaat betaalt en u een eigen bijdrage krijgt opgelegd van € 214,00 bij de lagere inkomens en € 901,00 bij de hogere inkomens.

In het personen- en familierecht ligt de laagste eigen bijdrage op € 373,00 en de hoogste eigen bijdrage op € 931,00.

Bij verwijzing door het Juridisch Loket volgt er een korting op de eigen bijdrage van € 58,00.

Zie op de pagina formulieren het formulier ‘eigen bijdrage gefinancierde rechtshulp 2021’ en/of www.rvr.org.

 

 1. Uurtarief

 

Als geen ander soort tarief is overeengekomen, wordt het uurtarief toegepast op basis uurtarief x het aantal gewerkte uren.

De gewerkte uren worden geregistreerd in tijdseenheden van zes minuten.

Het basis uurtarief bedraagt € 215,00.

Dit basistarief geldt bij zaken van onbepaalbare (d.w.z. niet op een exact omschreven geldbedrag terug te voeren) waarde en bij een belang van meer dan € 14.000,00.

Op het basis uurtarief worden kortingen toegepast bij een op geldbedrag waardeerbaar belang en wel als volgt:

 • Bij een belang minder dan € 3.500,00 bedraagt het uurtarief € 140,00;
 • Bij een belang tussen € 3.500,00 en € 7.000,00 bedraagt het uurtarief € 160,00;
 • Bij een belang tussen € 7.000,00 en € 14.000,00 bedraagt het uurtarief € 180,00;
 • Bij een belang vanaf € 14.000,00 bedraagt het uurtarief € 215,00.

 

 1. Kosten letselschadeadvocaat?

 

Indien aansprakelijkheid erkend wordt of is, vallen deze kosten ook onder uw schade en dient deze vergoed te worden door de aansprakelijke partij. U kunt ons dan ook vrijwel steeds kosteloos inschakelen bij erkenning van aansprakelijkheid. Indien aansprakelijkheid nog niet vaststaat wordt tijdens het eerste gratis gesprek uitgelegd wat het kostenaspect zou kunnen zijn

 

 1. Incassotarief

 

Bij een invordering van een geldbedrag wordt het incassotarief toegepast op basis no cure no pay. Dat betekent dat bij niet incasseren geen honorarium verschuldigd is en alleen gemaakte kosten worden doorberekend.

Bij wel incasseren wordt het tarief als volgt opgebouwd:

 • Over de eerste geïncasseerde € 3.000,00 15%;
 • Over het meerdere tot € 6.000,00 10%;
 • Over het meerdere tot € 15.000,00 8%;
 • Over het meerdere tot € 60.000,00 5%;
 • Over het meerdere boven € 60.000,00 3%.

Onder het geïncasseerde bedrag wordt ook verstaan het bedrag dat, nadat door ons aangemaand is, rechtstreeks aan opdrachtgever wordt betaald.

Het incassotarief is van toepassing bij daadwerkelijke incassozaken en dat zijn zaken waarbij door de debiteur geen verweer wordt gevoerd.

Als debiteur al dan niet binnen de procedure verweer voert dan gaat het incassotarief over op het bovenvermelde uurtarief.