045 - 525 7300 - Prins Hendriklaan 167 - 6442 AD Brunssum - Gratis spreekuur maandag van 17.00 uur tot 18.30 uur advocaten@daemenpoelman.nl

TARIEVEN ADVOCATUUR

 

ADVOCATUUR UURTARIEF

Als geen ander soort tarief is overeengekomen wordt het uurtarief toegepast op basis uurtarief maal gewerkte uren. De gewerkte uren worden geregistreerd in tijdseenheden van 6 minuten.

Het basis uurtarief bedraagt € 200,00.

Dit basistarief geldt bij zaken van onbepaalbare (d.w.z. niet op een exact omschreven geldbedrag terug te voeren) waarde. Op het basis uurtarief worden kortingen toegepast bij op een geldbedrag waardeerbaar belang en wel als volgt:

  • Bij een belang minder dan € 3.500,00, bedraagt het uurtarief € 140,00;
  • Bij een belang tussen € 3.500,00 en € 7.000,00 bedraagt het uurtarief     € 160,00;
  • Bij een belang tussen € 7.000,00 en € 14.000,00 bedraagt het uurtarief   € 180,00;
  • Bij een belang vanaf € 14.000,00 bedraagt het uurtarief € 200,00.

Bij bijzondere omstandigheden kunnen uurtarieven naar beneden aangepast worden.

TARIEVEN MEDIATION

 

MEDIATION UURTARIEF

Voor een mediation wordt een uurtarief gerekend van € 150,00, exclusief BTW. Dat betekent per partij een uurtarief van € 75,00 exclusief BTW.

 

GEHEEL GRATIS MEDIATION BIJ SCHEIDING EN OVERIGE FAMILIECONFLICTEN

Hieronder staan de normen wanneer u voor gefinancierde rechtshulp bij mediationzaken in aanmerking komt.

Als beide partijen voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen en beiden de laagste eigen bijdrage verschuldigd raken van € 53,00, dan worden deze eigen bijdragen en het daarbij behorende griffierecht niet in rekening gebracht, zodat de mediation geheel gratis zal zijn!

GEFINANCIERDE RECHTSHULP BIJ GEWONE, NIET MEDIATION, ZAKEN

De overheid financiert rechtshulp voor de minder draagkrachtigen. U betaalt zelf een eigen bijdrage die varieert van € 196,00 tot € 849,00 (bedragen 2016). Bij verwijzing door het Juridisch Loket volgt er een korting op de eigen bijdrage van € 53,00. U komt in aanmerking hiervoor als uw verzamelinkomen voor alleenstaanden maximaal €26.000,00 bedraagt en voor gehuwden, geregistreerde partners, samenwonenden en eenoudergezinnen maximaal €36.800,00 (bedragen 2016) bedraagt. U wordt verwezen naar de site www.rvr.org om in formatie in te winnen over de financiële grenzen. Het gaat om uw inkomen over het peiljaar en het peiljaar ligt twee jaar voor het jaar van aanvraag. Bij wijziging van het inkomen tot meer dan 15% kan zogenaamd peiljaarwijziging worden aangevraagd en dan geldt het jaar van aanvraag als uitgangspunt. Een groter vermogen kan de toegang tot de gefinancierde rechtshulp voorkomen en als u uit de zaak aan het einde van de rit een vermogen gaat ontvangen dat boven het vrijgestelde bedrag uitkomt, dan wordt de gefinancierde rechtshulp alsnog ingetrokken en moet u de rechtshulp alsnog zelf betalen.

 

INCASSOTARIEF

Bij een invordering van een geldbedrag wordt het incassotarief toegepast op basis no cure-no pay. Dat betekent dat bij niet incasseren geen honorarium verschuldigd en alleen gemaakte kosten worden doorberekend.

Bij wel incasseren wordt het tarief als volgt opgebouwd:

  • Over de eerste geïncasseerde € 3.000,00: 15%
  • Over het meerdere tot € 6.000,00: 10%
  • Over het meerdere tot € 15.000,00: 8%
  • Over het meerdere tot € 60.000,00: 5%
  • Over het meerdere boven € 60.000,00: 3%

Onder het geïncasseerde bedrag wordt ook verstaan het bedrag dat, nadat door ons aangemaand is, rechtstreeks aan opdrachtgever wordt betaald. Het incassotarief is van toepassing bij daadwerkelijke incassozaken en dat zijn zaken waarbij door de debiteur geen verweer wordt gevoerd. Als de wederpartij al dan niet binnen de procedure verweer voert, dan gaat het incassotarief over het bovenvermelde uurtarief.

GEFINANCIERDE RECHTSHULP BIJ MEDIATIONZAKEN

De overheid wenst mediations te stimuleren en heeft daarom de eigen bijdrage in vergelijking met gewone zaken zeer laag gehouden. De eigen bijdrage voor alleenstaanden met een inkomen tot € 18.400,00 bedraagt slechts € 53,00 en voor alleenstaanden met een inkomen tot € 26.000,00 is de eigen bijdrage slechts € 105,00 (bedragen 2016). Voor gehuwden, geregistreerde partners, samenwonenden en eenoudergezinnen is de eigen bijdrage € 53,00 met een inkomen tot € 25.600,00 en € 105,00 met een inkomen tot € 36.800,00 (bedragen 2016).